Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0
LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g
  • LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g
LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g

BLACK FIRE

8663449

LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g

89 kr
  • LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g
LOCKMEDEL VILDSVIN BLACK FIRE SPECIAL 500g
Storlek :
Ej i lager

Framtaget för attrahera vildsvin och se till att de stannar på en plats.

FÖRDELAR

Smaklighet

Smaklighet

Doftar av boktjära och anis som lockar till sig vildsvin.
Sammansättning

Sammansättning

Mycket starkt koncentrerad blandning med boktjära och anis.
Enkelhet

Enkelhet

Plastflaska med kork som kan återförslutas.

TEKNISK INFORMATION

Användning

Inhämta tillstånd från trädets ägare innan du applicerar trätjäran.
Du kan sprida ut Black Fire special runt ett träd eller en stubbe dit vildsvin naturligt brukar komma, eller direkt i dynga. Du kan göra lockmedlet ännu bättre genom att använda det tillsammans med Black Fire original.

När kan det användas?

Black fire Special kan användas året runt i alla väder. Det kan hjälpa till att hålla djur borta från sådd av grödor på våren och därmed minska skador på jordbruket.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att du använder latexhandskar vid användning. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten. Om smärta eller obehag kvarstår, kontakta läkare.

Användarråd

– Exponera inte produkten för en värmekälla.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– Förvaras avskilt från livsmedel och drycker.
– Ät inte, drick inte och rök inte under hantering.
– Förvara förpackningen stående och väl försluten i en torr lokal med god luftväxling.
– Stäng förpackningen väl efter användning.
– Undvik kontakt med ögon och hud.
– Bär handskar vid hantering.
– Återanvänd inte emballaget.
– Töm väl vid sista användningen.

Tips for storage and maintenance

Storage tips

Förvara inte för varmt eller fuktigt, och med god luftväxling.

TESTS AND WARRANTY

Warranty

2 Years