Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0

Sekretesspolicy

Introduktion

På Decathlon tar vi skydd av personuppgifter på största allvar. Vi strävar efter att på bästa sätt uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) vad gäller behandling av personuppgifter. Vi vill vara så öppna och tydliga som möjligt med vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Vårt fullständiga officiella namn är Decathlon Sverige AB (”Decathlon”) och vi agerar som personuppgiftsansvariga när du använder vår webbplats och våra tjänster direkt.

I den här policyn förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och i vilket syfte de behandlas när du är inne på vår webbplats eller använder våra digitala tjänster. Läs gärna igenom den noggrant, så att du förstår hur vi ser på och hanterar den här frågan.

Vårt dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har till uppgift att se till att vi i vår affärsverksamhet inte kränker dina rättigheter eller din integritet. Dataskyddsombudet på Decathlon ser med stolthet och ödmjukhet på detta ambitiösa uppdrag, och gör sitt yttersta för att fullgöra det.

Om du vill utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor rörande ditt integritetsskydd, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på något av följande sätt:

via e-post: [email protected]

via brev: Decathlon Sverige AB – Dataskydd – Råsta Strand väg 13C, 169 79 Solna, Sverige.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina köp i butik och online

Älskar du att shoppa ny sportutrustning? Vare sig du går runt och kikar bland våra butikshyllor eller bläddrar mellan produkterna på vår webbplats, så är det ofta det första steget mot nya sportäventyr.

Men sen, när du redan har börjat föreställa dig hur du håller de nya produkterna i händerna (eller drar på dig dem på fötterna), ombes du fylla i ett uppgiftsformulär. Har du varit med om det här? Vi också. Vad är då poängen med de här formulären? Låt oss förklara:

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt köp (vi kan till exempel behöva din leveransadress och faktureringsadress) och för att undvika betalningsbedrägerier (till exempel att köp genomförs med stulna bankkort). Och deta säger nästan sig självt att vi också behandlar uppgifter relaterade till ditt betalsätt!

Din sportrelaterade information (alltså den du anförtror oss) kommer bara att användas av Decathlon. Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut sådana uppgifter: det är ett löfte som är viktigt för oss. Vi använder oss ibland av underleverantörer, men de agerar endast å våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Vill du veta mer? Här nedan kan du läsa utförligare förklaringar av hur vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du handlar hos oss, antingen i våra butiker eller online.

Dina ordrar: via webbplatsen, mobilappen eller orderskärmar i butikerna

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter för att möjliggöra betalning och leverans av dina valda artiklar (förnamn, efternamn, leveransadress och spårningsnummer). Vi behöver din e-postadress och ditt telefonnummer för att hålla dig uppdaterad om din order.

Lagringstid:

De uppgifter som vidarebefordras till våra leveranspartners lagras i ett år från det att din order har levererats. Uppgifter som krävs för att administrera garantin på produkten lagras tills garantiperioden löper ut.

Alla andra uppgifter relaterade till ordrar, som kan behövas vid anspråk från kunder, lagras i 3 år. I enlighet med bestämmelserna för bekämpning av penningtvätt lagras dina bankkortsuppgifter (det vill säga kreditkortets nummer och giltighetsdatum) av vår betaltjänstleverantör i 10 år från och med transaktionsdagen.

Mottagare av uppgifterna:

De avdelningar inom vårt företag som kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att behandla din order är IT-avdelningen, kundservice, personalen i våra butiker och vår interna logistikavdelning. Vi använder oss även av underleverantörer för tekniska tjänster som webbhosting och för leveranser. Deras åtkomst till personuppgifter kontrolleras noggrant av Decathlon. De kan inte använda dina personuppgifter till några andra ändamål än för den tjänst de utför.

Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:

När du lagt en order hos Decathlon är ordern juridiskt sett ett avtal. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet.

Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Vårt system för förebyggande av betalningsbedrägerier

Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att förhindra betalningsbedrägerier: e-postadress, kund-ID, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress, information rörande betalsätt, ordersumma och orderfrekvens.

Lagringstid:

Uppgifter som behövs för att förebygga betalningsbedrägerier lagras i 12 månader.

 Mottagare av uppgifterna:

De avdelningar inom vårt företag som kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att förebygga betalningsbedrägerier är ekonomi- och administrationsavdelningen samt IT-avdelningen.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

De kontroller som genomförs innan en order godkänns är av berättigat och tvingande intresse för den personuppgiftsansvarige (Decathlon).

 Besultsfattande som påverkar dig:

När du lägger en order kan vi komma att genomföra profilering och fatta beslut som kan vara helautomatiserade. De här kontrollerna är nödvändiga för att avtalet (ordern) ska kunna ingås.

Faktuering av dina köp online eller i butik

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera faktureringen av dina köp, online eller i butik:förnamn, efternamn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, använt betalsätt, ordersumma, information om beställda produkter och datum för köpet.

 Lagringstid:

Uppgifter relaterade till dina fakturor raderas efter 7 år i enlighet med den svenska Bokföringslagen (1999:1078).

 Mottagare av uppgifterna:

De avdelningar inom vårt företag som kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att hantera fakturor för köp online eller i butik är ekonomi- och administrationsavdelningen, IT-avdelningen och personalen i våra butiker.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

Vi behandlar dina personuppgifter för att fakturera dig i enlighet med våra legala förpliktelser.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Hantering av presentkortsordrar

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera ditt presentkort: e-postadress, information rörande betalsätt, kommentarer och bilder relaterade till den personliga utformningen av presentkortet, förnamn, efternamn, telefonnummer, leveransadress, faktureringsadress, spårningsnummer och beställda artiklar.

 Lagringstid:

Dina faktureringsuppgifter och din orderinformation raderas efter 7 år i enlighet med den svenska Bokföringslagen (1999:1078).

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår presentkortsavdelning och kundservice. En underleverantör ansvarig för IT-stödet för den här lösningen kan även få tillgång till dina personuppgifter. Dennes åtkomst till personuppgifter kontrolleras noggrant av Decathlon.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

När du lagt en order hos Decathlon, är juridiskt sett denna order ett avtal Vi behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet och behandla ordern korrekt.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Dina verkstadstjänster

Dina verkstadstjänster

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera faktureringen och följa upp servicen i vår verkstad: förnamn, efternamn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, ordersumma, information om beställda produkter och datum för köpet. Vi behöver din e-postadress och ditt telefonnummer för att hålla dig uppdaterad om servicen.

 Lagringstid:

Uppgifter relaterade till dina beställda tjänster raderas efter 10 år.

Dina faktureringsuppgifter och din orderinformation raderas efter 7 år i enlighet med den svenska Bokföringslagen (1999:1078).

 Mottagare av uppgifterna:

De avdelningar inom vårt företag som kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att hantera verkstadsservicen är ekonomi- och administrationsavdelningen, IT-avdelningen och personalen i våra butiker.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

Den här behandlingen grundas på ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Dina betalningar via mobilappen Decat'Pay

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera betalningar via Decat'Pay: e-postadress, medlemskonto, bankkort, e-postkonversation, kvitton och din smartphones status.

 Lagringstid:

Vi lagrar dina personuppgifter tills ditt användarkonto raderas eller efter två års inaktivitet på ditt konto.

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vårt Decat'Pay-team. Vi använder oss också av underleverantörer med nödvändiga certifieringar för hantering av bankkort.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

Den här behandlingen grundas på ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Hantering av ditt Decathlon-konto

Varför skapa ett konto? Ditt Decathlon-konto samlar olika typer av viktig och användbar information på ett enda ställe. På ditt Decathlon-konto kan du bland annat se orderstatus, köphistorik och kvitton för dina köp. Via kontot kan du också ange om du vill ta emot kommunikation från oss eller inte (till exempel sportguider och specialerbjudanden).

Du väljer förstås själv om du vill ha ett konto eller inte. Det baseras helt och hållet på ditt samtycke. Du skapar helt enkelt ett konto när du vill, och om du vill. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke när som helst och radera kontot. Det är du som bestämmer.

Åtkomst till ditt Decathlon-konto (inlogging)

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera åtkomst och inloggning till ditt konto: e-postadress och lösenord.

 Lagringstid:

Vi lagrar dina personuppgifter tills ditt användarkonto raderas eller i tre år från och med din senaste inloggning.

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår IT-avdelning, som hanterar ditt kundkonto.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

Uppgiftsbehandlingen sker endast efter att vi har fått ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Den här uppgiftsbehandlingen är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Hantering av cookies

Vad är cookies?

Cookies är filer som sparas i din dator eller smartphone. De möjliggör för oss att lagra information om ditt surfande på våra webbplatser och i våra mobilappar. Cookies används i flera syften.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy, som du hittar här.

Hanteringar av kampanjer, tävlingar, evenemanger, lotterier

Decathlon kan komma att organisera olika typer av kampanjer/tävlingar/lotterier. Personuppgifter behandlas vid kampanjer/tävlingar/lotterier.

En del av våra kampanjer/tävlingar/lotterier kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala medier. För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se officiella regler eller information som bifogas för varje kampanj/tävling/lotteri.

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Ändamålet med behandlingen är att administrera kampanjer/tävlingar/lotterier, till exempel för att skapa ditt kundkonto, skicka ditt kundnummer till din e-postadress efter registrering och för att kontakta vinnare av tävlingar/lotterier.

 Lagringstid:

Dina personuppgifter raderas så snart syftet är uppnått, till exempel när kampanjen är slut eller när du har mottagit ett lotteripris.

 Mottagare av uppgifterna:

De avdelningar inom Decathlon som kan ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att hantera kampanjer/tävlingar/lotterier är ekonomi- och administrationsavdelningen, IT-avdelningen och personalen i våra butiker. De personuppgifter som du lämnar i samband med kampanjer/tävlingar/lotterier behandlas endast av Decathlon och delas inte med tredje part.

 Överföring utanför EU:

Dina personuppgifter stannar kvar inom EU, där vi gör allt i vår makt för att skydda dem i enlighet med europeisk lagstiftning.

 Rättslig grund för behandlingen:

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är fullgörandet av avtalet mellan dig och oss.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Den här uppgiftsbehandlingen är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Hantering av direkt marknadsföring

Decathlon respekterar om du inte vill få reklam och meddelanden från oss.

Decathlon kommer inte att skicka oönskad reklam till dig, varken via e-post eller brev till din postadress. Decathlon vill att du ska finna våra råd intressanta, och därför kommer vi inte att berätta för dig om våra nya boxningshandskar, när det i själva verket är dans du brinner för.

Genom att ge oss chansen att få lära känna dig bättre (få veta vilka sporter du utövar, på vilken nivå, din köphistorik osv.) och genom att godkänna att vi kontaktar dig, kan vi skicka meddelanden som är skräddarsydda till dina intressen, till exempel guider till dina favoritsporter, specialerbjudanden nära dig och evenemang du skulle kunna vara intresserad av.

Decathlon kommer inte att föra vidare dessa uppgifter om dig.

Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hantera direkt marknadsföring: förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, köphistorik, favoritsport och surfhistorik.

Lagringstid:

Dina personuppgifter raderas efter ett år från och med datumet för köpet.

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår marknadsföringsavdelning, vår säljavdelning och vår IT-avdelning.

 Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I samband med detta kan de behöva föras ut ur Europeiska unionen.

 Rättslig grund för behandlingen:

Dina personuppgifter behandlas endast efter att vi har fått ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

I vår hantering av direkt marknadsföring kan vi komma att genomföra profilering och fatta beslut som kan vara helautomatiserade. Den här behandlingen utförs bara efter att Decathlon har fått ditt samtycke.

Hantering av säkerhetsmotiverade produktåterkallelser

På Decathlon är våra kunders säkerhet alltid prio ett, och våra produkter utformas i enlighet med rådande standarder och bestämmelser. Samtidigt vet vi att det inte går att helt eliminera alla risker.

I den händelse att ett fel upptäcks i någon av våra produkter vill vi snabbt komma i kontakt med dig personligen. I de fall vi har tillgång till dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress eller postadress) kan vi välja att använda dem för att nå dig.

Vad händer om vi inte har tillgång till de här uppgifterna?

Vi kan behöva be dig att uppge personuppgifter när du köper en produkt som, om den inte fungerar korrekt, kan innebära en säkerhetsrisk för dig (till exempel en cykel eller dyk- och klätterutrustning). Vi garanterar att den här informationen i så fall inte kommer att användas för något annat ändamål.

Uppgiftsbehandling som är nödvändig vid produktåterkallelser

Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som vi behöver ha tillgång till vid säkerhetsmotiverade produktåterkallelser: förnamn, efternamn, e-postadress och köpta artiklar.

Lagringstid:

Dina personuppgifter raderas fem år efter ditt köp.

Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår kvalitetsavdelning, vår säljavdelning och vår IT-avdelning.

Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I samband med detta kan de behöva föras ut ur Europeiska unionen.

Rättslig grund för behandlingen:

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig i händelse av en säkerhetsmotiverad produktåterkallelse, då det är av berättigat och tvingande intresse för den personuppgiftsansvarige (Decathlon).

Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Google Star recensioner i Google Shopping annonser

Varför Google Star recensioner?

Vi använder Google Star recensioner i Google Shopping-annonser. Dessa betyg samlas in från kunder som har köpt våra produkter och återspeglar deras åsikter och tillfredsställelsnivåer.

Insamling och användning: Vi samlar ihop Google Star recensioner för att visa dem i våra annonser, utan att dela någon personlig information.

Samtycke: Genom att skicka in en recension innebär det samtycke för oss att använda ditt betyg i våra annonser. Kontakta oss för att återkalla ditt samtycke.

Syfte: Denna praxis hjälper till att informera potentiella kunder om produktkvalitet och tillfredsställelse genom återkoppling från tidigare köpare.

Frågor och feedback från dig

Att göra idrottare och sportentusiaster nöjda är det som driver och motiverar oss. Oväntade situationer kan tyvärr uppstå: det kan bli fel i din order, en leverans kan försenas och ett tillverkningsfel kan upptäckas i en produkt.

Vår kundservice finns till ditt förfogande för att hjälpa dig i sådana situationer och ser till att du blir nöjd. Du kan kontakta kundserviceteamet via e-post eller telefon.

Vi behandlar vissa uppgifter rörande dig för att kunna hantera dina samtal och meddelanden. Beroende på av vilken anledning du kontaktar oss kan de här uppgifterna behöva delas med andra interna avdelningar, om dessa är direkt involverade i att lösa problemet åt dig.

Dina förfrågningar till kundservice

Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som vi behöver för att hantera ditt samtal: förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, röstinspelning, berörd produkt, typ av fel på produkten och, i de fall där det är absolut nödvändigt och rättfärdigas av typen av produktfel och uppgifter om din hälsa.

Lagringstid:

Dina personuppgifter raderas två år efter det att vi senast var i kontakt.

Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår kundservice, personalen i våra butiker, vår kvalitetsavdelning, och vår säljavdelning.

Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I samband med detta kan de behöva föras ut ur Europeiska unionen.

Rättslig grund för behandlingen:

Dina personuppgifter behandlas endast efter att vi har fått ditt samtycke.

Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Dina omdömen om produkter, tjänster och köpupplevelser

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att publicera ditt omdöme och, vid behov, kontakta dig: förnamn, efternamn och e-postadress.

 Lagringstid:

Ditt omdöme kommer att visas i 12 månader och raderas tre år efter publiceringen.

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av vår kundservice, personalen i våra butiker, vår kvalitetsavdelning, och vår säljavdelning.

 Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I samband med detta kan de behöva föras ut ur Europeiska unionen.

 Rättslig grund för behandlingen:

Dina personuppgifter behandlas endast efter att vi har fått ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Vårt stöd för din träning

Decathlon Coach

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att stötta dig i din träning: förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedatum, energiförbrukning, vilopuls, max puls, kön, de sporter du utövar, BMI, GPS-uppgifter under träningen, vikt, längd och kommentarer.

 Lagringstid:

Dina personuppgifter sparas så länge som du fortsätter att träna regelbundet. Dina personuppgifter raderas två år efter din senaste aktivitet.

Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av utvecklingsteamet för Decathlon Coach (Decathlon SA). Dina personuppgifter kan komma att behandlas av teknikleverantörer som ansvarar för att lagra och ladda upp uppgifterna eller skicka aviseringar och e-post. Deras åtkomst till personuppgifter kontrolleras noggrant av Decathlon. De kan inte använda dina personuppgifter till några andra ändamål än för den tjänst de utför.

 Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I de fall aviseringar skickas via e-post förs vissa uppgifter ut ur EU.

Rättslig grund för behandlingen:

Dina personuppgifter behandlas endast efter att vi har fått ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Den här uppgiftsbehandlingen är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Decathlon e-coach

 Syfte med uppgiftsbehandlingen:

Vi behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att hjälpa dig i din träning: e-postadress, kommentarer, födelsedatum, träningspasshistorik, inloggningsuppgifter samt förnamn och efternamn.

 Lagringstid:

Dina personuppgifter raderas två år efter din senaste aktivitet.

 Mottagare av uppgifterna:

Dina personuppgifter används av utvecklingsteamet för Decathlon E-Coach (Decathlon SA). Dina personuppgifter kan komma att behandlas av teknikleverantörer som ansvarar för att hysa uppgifterna eller skicka aviseringar och e-post. Deras åtkomst till personuppgifter kontrolleras noggrant av Decathlon. De kan inte använda dina personuppgifter till några andra ändamål än för kommunikation å Decathlons vägnar. Med andra ord säljer vi inte dina personuppgifter, så du kommer inte att plötsligt börja få reklam för tvättmedel. Det är ett löfte som är viktigt för oss.

 Överföring utanför EU:

På Decathlon gör vi allt i vår makt för att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning. Dina personuppgifter lagras på servrar. I de fall aviseringar skickas via e-post förs vissa uppgifter ut ur EU.

För att vi ska kunna besvara dina frågor förs vissa uppgifter ut ur EU. Bra att veta: den här överföringen styrs av standardavtalsklausuler utfärdade av EU-kommissionen.

 Rättslig grund för behandlingen:

Dina personuppgifter behandlas endast efter att vi har fått ditt samtycke.

 Besultsfattande som påverkar dig:

Din order är inte föremål för några helautomatiserade åtgärder eller beslut från vår sida.

Information om övervakningskameror

Decathlon har övervakningskameror monterade i alla de svenska butikerna. Bilderna från övervakningskamerorna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och den svenska kamerabevakningslagen (2018:1200). I den här delen kan du läsa mer om hur vi behandlar övervakningsbilderna.

Ägare till systemet och ägarens kontaktuppgifter:

Kameraövervakningssystemet ägs av Decathlon och hanteras av oss och av våra ombud. Enligt dataskyddsförordningen är Decathlon personuppgiftsansvarig för de bilder som kameraövervakningssystemet producerar.

Dataskyddsombud:

Decathlon har utsett ett dataskyddsombud, som du kan kontakta om du har frågor eller förfrågningar gällande övervakningsbilderna. Kontaktuppgifter till ombudet finns under rubriken ”Vårt dataskyddsombud” nedan.

Kameraövervakningens syfte:
  • att förebygga, begränsa, upptäcka och utreda snatteri, stölder, brott och andra incidenter
  • att bidra till personalens och besökarnas ökade säkerhet (till exempel vid fysiska angrepp).
Rättslig grund för behandlingen::

Kameraövervakningen baseras på den personuppgiftsansvariges (Decathlons) berättigade och tvingande intresse att hålla lokalerna säkra. Intresset av att förebygga säkerhetsrisker som stöld, rån med mera har vägts mot de anställdas och kundernas intressen.

Överföring utanför EU:

Övervakningsbilderna förs inte ut till länder utanför EES.

Visning för tredje parter:

Under vissa, begränsade omständigheter kan det vara lämpligt att visa bilderna för en tredje part, till exempel när det krävs enligt lag för att förebygga eller upptäcka brott, eller i andra situationer när undantagsregler gäller under tillämplig lagstiftning.

Lagringstid:

Såvida inte de inte behöver sparas som bevismaterial, som underlag i en brottsutredning eller för att det krävs enligt lag, behålls inte övervakningsbilder längre än 30 dagar från den dag de tas. Efter det skrivs de automatiskt över.

Dina rättigheter:

Varje individ som fångas på övervakningsbilder är enligt dataskyddsförordningen en registrerad person med följande rättigheter:

Rätt att få tillgång till bildinspelningar av individen:

beroende på omständigheterna (till exempel om inspelningen bara visar personen som kommer med begäran eller även visar andra personer) måste Decathlon avgöra om det är rimligt att visa bilderna för personen som begär att få se dem.

Rätt att få bildinspelningar av individen raderade:

beroende på omständigheterna (till exempel om inspelningen bara visar personen som kommer med begäran eller även visar andra personer) måste Decathlon avgöra om det är rimligt att radera bilderna av personen som begär det.

Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen:

läs i texten under rubriken ”Dina rättigheter” hur du lämnar in ett klagomål till Datainspektionen.

Delning av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de andra företag som ingår i Decathlon Group, det vill säga vårt moderbolag och dess olika dotterbolag (inklusive Decathlon Groups märken, såsom Aptonia, Artengo, B'Twin, Domyos, Tribord med flera) i den utsträckning som är nödvändig och för samma ändamål som gäller för den ursprungliga behandling som beskrivs i den här policyn.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer som hjälper oss att behandla förfrågningar från dig eller erbjuda tjänster, till exempel leverantörer av IT-system. De här underleverantörerna agerar personuppgiftsbiträden på Decathlons vägnar, och har skrivit under avtal om att hålla de personuppgifter de kan ha fått del av konfidentiella och skyddade, samt att bara använda dem baserat på våra instruktioner.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje parter om vi omfattas av en lagstadgad plikt att lämna upplysningar eller dela personuppgifter, eller för att verkställa eller tillämpa våra villkor och andra överenskommelser, eller för att skydda Decathlon Groups, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet. Det här innefattar utbyte av information med andra organisationer i syfte att vidta skyddsåtgärder eller uppfylla andra lagkrav.

Mer om överföring av personuppgifter

Visste du att dina personuppgifter kan komma att föras ut ur Europeiska unionen? Oroa dig inte, sådana överföringar sker på ett kontrollerat sätt. Låt oss förklara...

Varför för vi ut dina personuppgifter?

Att vi för ut uppgifter utanför EU beror oftast på att det är där våra underleverantörer är etablerade.

För att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativ service lägger vi ut vissa uppgifter på specialiserade tjänsteleverantörer med god sakkunskap inom sina respektive områden (till exempel hosting). Vissa av de här tjänsteleverantörerna är etablerade utanför EU.

Hur styrs de här överföringarna av personuppgifter?

Oavsett vilket land våra underleverantörer är etablerade i väljer vi alltid ut dem med största omsorg. Vi fäster extra stor vikt vid hur man arbetar med att skydda personuppgifter. De här underleverantörerna agerar endast enligt Decathlons instruktioner och använder inte dina personuppgifter till någonting annat än för att utföra den tjänst vi köper av dem. Avtal undertecknas alltid mellan Decathlon och valda underleverantörer.

När våra tjänsteleverantörer är etablerade utanför EU försöker vi att prioritera länder vars lagstiftning erbjuder en tillfredsställande skyddsnivå.

När detta inte är möjligt hanterar vi sådana överföringar med hjälp av lämpliga juridiska åtgärder, framför allt genom extra avtalsklausuler som är specifikt utformade för den här typen av överföringar eller genom självcertifiering inom ramen för Privacy Shield (gäller endast tjänsteleverantörer baserade i USA).

Hur vet du om dina personuppgifter förs ut?

Om du vill veta om dina personuppgifter förs ut ur EU, läs stycket ”Överföring utanför EU” i beskrivningen av den typ av uppgiftsbehandling du är intresserad av.

Statistik och avidentifiering

Vi kan komma att behandla dina orderuppgifter för statistiska ändamål. Det är nödvändigt för att utveckla Decathlons affärsverksamhet, vilket är vårt berättigade intresse.

När vi gör det är resultatet av behandlingen för statistiska ändamål inte personuppgifter, utan aggregerade personuppgifter. De aggregerade personuppgifterna har tagits fram utifrån dina personuppgifter, men avslöjar inte på något sätt din identitet. Det här resultatet används bara för våra egna affärssyften.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Decathlon Group för att göra statistiska analyser.

I vissa fall kan vi också avidentifiera dina personuppgifter (så att de inte längre kan knytas till dig) i syfte att genomföra studier eller ta fram statistik. Vi kan i så fall använda de här uppgifterna utan tidsgräns och utan att informera dig om det.

Dina rättigheter

Att du anförtror oss dina personuppgifter innebär inte att du förlorar kontrollen över dem. Här kan du läsa om varför:

Du har en rad rättigheter. Vissa av dem berör all behandling av dina personuppgifter, medan andra beror på typen av behandling och, framför allt, på den rättsliga grunden till den (till exempel fullgörande av ett avtal, rättslig förpliktelse, samtycke eller berättigat intresse).

Här nedan finner du en kortfattad beskrivning av de här rättigheterna och hur du gör för att utöva dem.

För mer detaljerad information om dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, läs stycket ”Dina rättigheter” i beskrivningen av den typ av uppgiftsbehandling du är intresserad av.

Du kan utöva rätten när som helst genom att kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

Rätt till information:

Du har rätt att bli informerad om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Bland annat har du rätt att få veta vilka vi är, hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter. Vi har därför samlat allt du behöver veta i den här sekretesspolicyn.

Rätt till registerutdrag:

Du har rätt att begära att få veta hur vi behandlar information om dig (till exempel vilken typ av uppgifter det rör sig om och hur de samlas in). Du har också rätt att begära ett registerutdrag med all information vi har om dig. Den här rätten gäller oavsett vilken som är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse:

Mycket kan hända som gör att du behöver uppdatera dina personuppgifter: vidflytt, ändrat namn eller börjar med en ny sport. Det är precis därför rätten till rättelse existerar. Den här rätten gäller oavsett vilken som är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan uppdatera de uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn eller genom att själv göra ändringen direkt i ditt användarkonto (”Mitt konto”).

Rätt till radering:

Du har rätt att bli glömd. Decathlon har ingen anledning att lagra information om dig när det inte längre behövs. Alla dina personuppgifter raderas automatiskt när lagringsperioden som anges i samband med insamlingen av uppgifterna löper ut.

När grunden till behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke eller Decathlons berättigade (men inte tvingande) intresse, kan du be att få uppgifterna raderade tidigare. Detta gör du genom att helt enkelt uttrycka din önskan att dra tillbaka ditt samtycke eller utöva din rätt att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter när grunden för behandlingen är ditt samtycke eller en avtalsrelation. Hur skiljer sig då den här rätten från rätten till registerutdrag? Den skiljer sig genom att vi är tvungna att överföra uppgifterna i ett format som är tekniskt möjligt att använda för dig eller för en annan enhet än Decathlon.

Rätt till begränsning:

I vissa fall har du också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär att få begränsa dina personuppgifter kommer vi att avbryta all vidare behandling av dem.

Rätt att göra invändningar:

Det här är rätten att säga ”nej”, alltså rätten att inte omfattas av uppgiftsbehandling eller att sluta omfattas av den. Det menar att du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för detta syfte. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter.

Den här rätten gäller också om Decathlon behandlar personuppgifter andra syften som grundas på Decathlons berättigade intresse, förutsatt att intresset inte är ”tvingande”.

Frågor, förfrågningar och klagomål

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta vårt dataskyddsombud på något av följande sätt:

via e-post: [email protected]

via brev: Decathlon Sverige AB - Dataskydd - Råsta Strand väg 13C, 169 79 Solna, Sverige

För att din förfrågan ska behandlas så smidigt som möjligt, glöm inte:

  • att ange vilken/vilka typer av behandling din förfrågan gäller
  • att ange vilken/vilka rättigheter du vill utöva
  • att skicka med en kopia av ditt identitetskort, körkort, pass eller annan lämplig identitetshandling. Det här dokumentet gör att vi kan kontrollera att det verkligen är personen som berörs av behandlingen som kontaktar oss. Du kan också identifiera dig genom att logga in på ditt användarkonto ”Mitt konto” och använda kontaktformuläret.

Förutom att skicka en förfrågan till oss kan du också själv ändra dina personuppgifter direkt i ditt användarkonto. Det gör du genom att gå in på ”Mitt konto”.

Om du, trots våra ansträngningar, anser att vi inte har respekterat dina rättigheter, kan du föra ärendet vidare till Datainspektionen (den myndighet som har till uppgift att i det allmännas intresse se till att lagar om dataskydd följs, och som arbetar för att främja myndigheters öppenhet och skyddet av individers integritet):

https://www.datainspektionen.se/

(2021 - 08 - 19)