Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0

Affärsetik & Compliance

Etisk affärsmodell

Inom Decathlon önskar vi att våra vägledande principer genomstyrar våra dagliga aktiviteter och verksamhet där vi efterlever en ansvarsfull och etisk affärsmodell. Vårt arbete är inte bara inriktat på att ta fram den bästa sportutrustningen utan också på att utveckla hållbara metoder, för våra sportutövare, våra medarbetare och miljöns skull. 

Inom Decathlon är vårt syfte att på ett hållbart sätt göra nöjet och fördelarna med sport tillgängliga för många. 

För eventuella frågor gällande affärsetik och compliance, vänligen kontakta vårt Compliance-team: [email protected]

Våra uppförandekoder

Inom Decathlon förespråkar och efterlever vi de värderingar och principer som benäms i våra uppförandekoder. 

Dessa uppförandekoder beskriver de minimistandarderna vad gäller rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, hållbarhet och förebyggandet av korruption. 


Samtliga leverantörer, producenter och affärspartners åtar sig, genom sina avtal, att följa och respektera dessa villkor i uppförandekoden. 

Mänskliga rättigheter och socialt ansvar

Vi bryr oss om alla som jobbar för Decathlon, vare sig de gör det direkt eller indirekt. Därför är vi mycket uppmärksamma på de människor som arbetar för våra leverantörer och deras arbetsförhållanden.

Vårt sociala åtgärdsprogram från 2003 fastställer grundläggande riktlinjer för hur vi väljer ut, godkänner och granskar leverantörer. Vi kräver att alla våra leverantörer uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi deltar i försöksprojekt relaterade till rättvisa löner för de fabriksanställda.

Sedan 2014 har vår strategi varit att etablera partnerskap med leverantörer som delar vår syn och våra värderingar. Tillsammans fastställer vi transparenta och hållbara mål relaterade till säkerhet och mänskliga rättigheter (till exempel barnarbete, diskriminering och arbetstider). Leverantörerna granskas regelbundet av våra interna kontrollanter eller av externa parter: år 2018 genomfördes 1 157 sådana granskningar.

Mänskliga rättigheter och socialt ansvar

Vi bryr oss om alla som jobbar för Decathlon, vare sig de gör det direkt eller indirekt. Därför är vi mycket uppmärksamma på de människor som arbetar för våra leverantörer och deras arbetsförhållanden.

Vårt sociala åtgärdsprogram från 2003 fastställer grundläggande riktlinjer för hur vi väljer ut, godkänner och granskar leverantörer. Vi kräver att alla våra leverantörer uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi deltar i försöksprojekt relaterade till rättvisa löner för de fabriksanställda.

Sedan 2014 har vår strategi varit att etablera partnerskap med leverantörer som delar vår syn och våra värderingar. Tillsammans fastställer vi transparenta och hållbara mål relaterade till säkerhet och mänskliga rättigheter (till exempel barnarbete, diskriminering och arbetstider). Leverantörerna granskas regelbundet av våra interna kontrollanter eller av externa parter: år 2018 genomfördes 1 157 sådana granskningar.

Visselblåsar-funktion

Decathlon åtar sig att främja en god kultur där transparens, ansvar och äkthet råder. 

Vi garanterar detta genom att säkerställa att alla våra medarbetare kan vända sig till oss i förtroende, när det än skulle behövas. 

Som företag uppmuntrar vi anställda, leverantörer och affärspartners att rapportera eventuella överträdelser som går emot vår uppförandekod, lagar eller standarder som gäller i de länder vi är verksamma i. 

Rapportera

Vår visselblåsarplattform garanterar konfidentialitet och det är även möjligt att lämna information anonymt. All information kommer att hanteras tillförlitligt genom en lättbegriplig plattform och säker kommunikationskanal via plattformen, mellan visselblåsaren och vårt Compliance-team. 

OBSERVERA! För eventuella product-, reklamations- eller servicefrågor ber vi dig att läsa vår FAQ eller kontakta vår kundtjänst