Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0

AKTUELLA PRODUKTÅTERKALLELSER

Vi tar säkerhet på största allvar på Decathlon, våra produkter ska vara säkra att använda utan att de skapar några onödiga risker. Våra produkter som vi designar och utvecklar själva testas rigoröst i våra laboratorier av våra testexperter och produktutvecklare. Nedan finns produkter som vi av olika skäl har valt att återkalla. Har du köpt någon eller några av dessa produkter, sluta omedelbart att använda produkten och följ de åtgärder som står beskrivna i pdf-dokumentet.

CANYON GUIDE HARNESS - PETZL BRAND: 

REFERENS: 4329681, 4329710

GRUND: PETZL har utfärdat en produktåterkallelse på Canyon Guide Harness.

Som distributör av denna produkt och som en del av våra kvalitetsprocesser vidarebefordrar vi denna återkallelse.

Alla operationer relaterade till denna produktåterkallelse kommer att hanteras av PETZL.

Du hittar alla svar på dina frågor och telefonnumret till detta företags callcenter i länken nedan:

https://www.petzl.com/GB/en/Professional/recalls/2023-10-25/Call-for-inspection-for-the-ASTRO-and-CANYON-GUIDE-harnesses

Retur av produkten och återbetalning kommer inte att vara möjligt i din Decathlon-butik. 

EDGE ROPE 9mm x 80m, 9mm x 100m - SIMOND BRAND: 

REFERENS: 8612487, 8612488

Om du har köpt ett EDGE ROPE 9mm x 80m eller ett EDGE ROPE 9mm x 100m SIMOND mellan den 1 januari 2022 till och med 17 oktober 2023, berörs du av denna information.

.

GRUND: Vi ber er vänligen att sluta använda denna produkt.

Som en del av våra kvalitetskontroll processer, har vi identifierat att repets mantel kan slitas plötsligt under fall, och inte längre ge tillräckligt skydd för repets kärna. Även om detta rep uppfyller gällande standarder, uppfyller det inte våra kvalitetskrav och vårt åtagande att garantera maximal säkerhet för klättrare.

Uppblåsbara flytvästar  - PLASTIMO BRAND: 

REFERENS: 8290714, 8571488

Om du köpt följande produkter under perioden 1 oktober 2019 till och med 31 augusti 2021 berörs du av denna produktåterkallelse.

GRUND:Vi vill informera dig om en viktig säkerhetsvarning, som ENDAST gäller PLASTIMO-flytvästar utrustade med

Hammar Hydrostatic Inflator MA1 monterad med ISI CO2-cylinder inklusive omrustningssatser.

Trots kvalitetskontroller har PLASTIMO noterat att vissa flytvästar inte uppfyller säkerhetskraven i standarden ISO 12402: en uppblåsningstid över 5 sekunder.

Risken är att flytvästen utvecklas långsamt, vilket kan leda till drunkningsrisk.

Uppblåsbar badring med sits - baby  - NABAIJI BRAND: 

REFERENS: 8752138, 8752140, 8752139 

Här är några modeller som berörs av denna åtgärd, men ALLA uppblåsbara badring med sits - baby som köpts från Decathlon Sverige AB från 02/01/2023 till 06/23/2023 berörs av denna åtgärd.

GRUND:Vi har identifierat en risk för att användaren kan välta. 

När ringen körs baklänges, finns det en drunkningsrisk eftersom barnet sitter fast i badringen och barnets huvud kan därmed hamna under vattnet utan någon möjlighet att hitta tillbaka till rätt position.

Även om användningen av vår boj måste ske under föräldrarnas överinseende vill vi inte ta några risker med barnens säkerhet, och därför återkallar vi som en försiktighetsåtgärd alla berörda produkter.

Lifejacket LJ 150 NEW - TRIBOARD BRAND: 

REFERENS: 8491769, 8660141, 8355455, 8361992

Här är några modeller som berörs av denna åtgärd, men ALLA uppblåsbara flytvästar som köpts från Decathlon Sverige AB från 2013 till 2021 berörs av denna åtgärd.

GRUND: Tillverkare av uppblåsbara flytvästar har uppmanats att säkra gaspatronen så att den inte kan glida ut av misstag. Om patronen lossnar äventyras produktens svällkapacitet och därmed räddningsvästens livräddande funktion, vilket leder till risk för drunkning.