Referens : 8640967
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
KLÄTTRINGSKRITA

Flytande krita för klättring STRONG GRIP SIMOND

SIMOND
Decathlon
Ej tillgänglig online kontakta din butik för lagerstatus Lagerstatus i butik
För inomhusklättring, klippklättring och bouldering. Torkar snabbt och ger suveränt fäste på alla typer av grepp. Lägg till lite kritpulver för att få extra bra grepp.

Produktens fördelar

Grepp Ger utmärkt fäste på klättergreppen.
Reaktionshastighet Torkar på 15 sekunder om du skakar händerna, och på 30 sekunder om du väntar.
Enkelhet Skaka och droppa 2 droppar i handen och sprid ut på fingrarna i ett tunt lager

Teknisk information

Sammansättning

ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE,
COLOPHONIUM, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, STYRAX
BENZOIN GUM, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE

Denna produkt innehåller 75 % isopropylalkohol.

FARLIG PRODUKT

Följ säkerhetsföreskrifterna.
FARA.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

TILLVERKAD I

TJECKIEN

Vikt

0,168 kg

Se mer Se mindre

Material och råd

Komposition
Formula
1% STYRAX, 21% MAGNESIUM CARBONATE, 5% KOLOFONIUM, 70% ISOPROPYL ALCOHOL, 1% HYDROXYPROPYL CELLULOSE, 1% BENZYL BENZOATE, 1% BENZYL ALCOHOL
Farliga produkter Läs försiktighetsanvisningarna

Vårt engagemang

Produkten har testats av klättrare och klätterinstruktörer i Team Simond.
Så testas produkten Våra klätterprodukter designas av våra team baserade i Chamonix-dalen, vid foten av Mont Blanc (Frankrike).
Våra tekniska partners testar dem i bruk, för att kontrollera att de håller måttet i verkliga situationer.
Garanti: 2 År

Omdömen

Personalens omdömen