Ekodesign
Decathlon

På Decathlon vill vi inte bara erbjuda dig funktionella och effektiva sportprodukter, vi vill också designa och producera dem på ett så miljömedvetet sätt som möjligt. Det är det vi kallar "ekodesign".

På Decathlon vill vi inte bara erbjuda dig funktionella och effektiva sportprodukter, vi vill också designa och producera dem på ett så miljömedvetet sätt som möjligt. Det är det vi kallar "ekodesign".

Vad är
ekodesign?

Ekodesign innebär att man ser över vilken miljöpåverkan en produkt har under hela sin livscykel, och tar hänsyn till det i utvecklingen av nya produkter.

Genom att beräkna en produkts miljöpåverkan kan vi vidta åtgärder för att minimera den redan på designstadiet.

En produkt som har designats (eller vidareutvecklats) med miljön i åtanke är en produkt som fungerar precis lika bra för användaren – med de positiva miljöeffekterna som ett plus.

Råvaror:

utvinning och bearbetning

Tillverkning:

produktionstekniker

Transport:

från fabrik till butik

Försäljning:

plats och metod för försäljning

Användning:

hur den används, tvättas och underhålls

Livsslut:

reparation, återvinning eller förstöring

En produkts livscykel

Decathlons ekodesign


Miljömärkning

Vad har det med ekodesign att göra?

Utöver vårt arbete med ekodesign har vi valt att sätta miljöbetyg på en del av våra produkter, för att underlätta för dig som kund att göra ansvarsfulla val.

De här miljöbetygen hjälper dig att jämföra miljöpåverkan från olika produkter inom samma familj (till exempel kortärmade t-shirtar).

De produkter som har utvärderats får ett betyg på skalan A till E. Det är en betygsskala som först användes på hushållsmaskiner, men som nu håller på att bli ett verktyg för jämförelse också inom andra produktkategorier. Betyget sätts baserat på våra produktingenjörers beräkningar, med hänsyn till produktens fullständiga livscykel.
Hittills är 48 % av våra produkter betygsatta.

Läs mer om vår miljömärkning

I praktiken

Ekodesignens principer kan appliceras på olika aspekter av en produkt, för att på olika sätt få ner dess miljöpåverkan. Här är några exempel:

 • Ekobomull:

  Ekologisk bomull odlas utan kemikalier. Ekologiska odlingsmetoder är specifikt framtagna för minskad miljöpåverkan. De bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och hålla jordarna bördiga, och minskar även risken för förorening av grundvatten.

 • Substansfärgning:

  Färgning av textilier är en vattenintensiv process, som genererar stora mängder förorenat vatten från färgbad. För att minska vår miljöpåverkan väljer vi textilier som är substansfärgade (eller spinnfärgade, som det också kallas). Det innebär att tygets fibrer färgas i samband med spinningen av tråden, inte i efterhand genom nedsänkning av det färdiga tyget i färgbad.

 • Återvunnen polyester:

  Genom att använda oss av polyester framställd av återvunna plastflaskor och textilier minskar vi vår förbrukning av oljebaserade råvaror, samtidigt som vi får ett tyg med samma ventilerande egenskaper.

 • Olikfärgade trådar:

  Vi använder tyger där varannan tråd är substansfärgad och varannan ofärgad, vilket minskar vattenförbrukningen och mängden vatten som förorenas i tillverkningsprocessen.

Men vi stannar inte där!

Vårt mål är att på ett hållbart sätt göra nyttan och glädjen med sport tillgänglig för så många som möjligt, och det är därför vi på Decathlon har börjat ekodesigna våra produkter. Vi erbjuder idag hela 400 ekodesignade artiklar i våra butiker och på vår hemsida. Men de utgör samtidigt bara en bråkdel av vårt kompletta sortiment. Klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser är akuta utmaningar, och därför har vi på Decathlon satt upp målet att 100 % av våra nya produkter ska vara ekodesignade år 2021.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns mycket vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan, och vi är fast beslutna att fortsätta arbeta för förändring. Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Välkommen in på vår hemsida tillägnad hållbarhet: