Referens : 8526638
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
BOULETILLBEHÖR

UNDERHÅLLSSET BOULEKLOT GEOLOGIC GEOLOGIC

GEOLOGIC
Decathlon
Ej tillgänglig online kontakta din butik för lagerstatus Lagerstatus i butik
Förläng klotens livslängd och bibehåll spelkvaliteten genom regelbundet underhåll. Set med 2-i-1-lösning som oljar och avfettar boulekloten. Olja in boulekloten för att skydda ytan. Avfetta kloten för bättre grepp.

Produktens fördelar

Korrosionsbeständighet Skydda boulekloten mot rost.
Fäste Rengör kloten för bättre grepp.
Kompatibilitet Kan användas med alla klot i kolstål och rostfritt stål.
Enkelhet Tar bort smuts och fett utan att lämna spår.

Teknisk information

INNEHÅLL

1 rostskyddssprej 50 ml för att skydda kloten under förvaring.
1 avfettande sprej 50 ml för att ta bort rostskyddssprejen efter att kloten förvarats.

FARLIG PRODUKT

Följ försiktighetsåtgärderna.
Förvaras utom räckhåll för barn. Får inte komma i kontrakt med värme, varma ytor, gnistor, eldslågor eller andra antändningskällor. Rök inte under användning. Spreja inte på öppen eld eller annan antändningskälla. Burkarna får inte perforeras eller brännas och det gäller även efter att innehållet är slut. Skyddas från solljus. Utsätt inte för värme över 50 grader.

BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNING FÖR ROSTSKYDDSSPREJ

Upprepad exponering kan leda till uttorkning eller självsprickor. Sprejen är extremt brandfarlig. Tryckbehållare: kan explodera om den utsätts för värme. Kan framkalla dåsighet eller yrsel.

BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNING FÖR AVFETTNING

Sprejen är extremt brandfarlig. Tryckbehållare: kan explodera om den utsätts för värme. Irriterar huden. Kan framkalla dåsighet eller yrsel. Giftig för vattenlevande organismer och ger skadliga verkningar på lång sikt.

Se mer Se mindre

Material och råd

Förvaringstips Håll borta från eld och värmekällor. Förvara på en mörk och väl ventilerad plats utom räckhåll för barn.
Begränsad användning: Respektera föreskrifterna för användning.
Farliga produkter Läs försiktighetsanvisningarna

Vårt engagemang

Garanti: 2 År

Andra kunder har också tittat på

Omdömen

Personalens omdömen