Referens : 8158409
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
UTRUSTNING FÖR SKÖTSEL AV JAKTMARKER

Spann Scroliq 1,250 kg VITEX

VITEX
Decathlon
Framtaget för att göra smuts mer lockande och för att behandla parasiter som sitter på vildsvinen. Locka vildsvin och/eller hjortdjur med ett spann Scroliq.

Produktens fördelar

Smaklighet Den särskilda lukten från Scroliq drar till sig vildsvin.
Enkelhet Flaska med lock.
Sammansättning Framställd genom destillering av furu.

Teknisk information

Användningsråd

Inhämta tillstånd från trädets ägare innan du applicerar trätjäran.
Välj ett träd av mindre värde med minst 20 cm diameter och såga av de nedersta grenarna upp till ca en meters höjd. Gör några 1-2 cm breda vågräta skåror för att impregnera barken. Stryk på tjäran med en pensel genom att börja uppe och låt produkten rinna nedåt längs stammen.

Användning på vintern

Ställ flaskan på en plats med 20° omgivande temperatur dagen innan den ska användas.

Rekommendationer

– Exponera inte produkten för en värmekälla.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– Förvaras avskilt från livsmedel och drycker.
– Ät inte, drick inte och rök inte under hantering.
– Förvara förpackningen stående och väl försluten i en torr och frostfri lokal med god luftväxling.
– Stäng förpackningen väl efter användning.
– Undvik kontakt med ögon och hud.
– Bär handskar vid hantering.
– Återanvänd inte emballaget.
– Töm väl vid sista användningen.

Material och råd

Förvaringstips Förvaras inte för varmt, med god luftväxling.

Vårt engagemang

Garanti: 2 År

Omdömen

Personalens omdömen