Referens : 6165448
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
UTRUSTNING FÖR SKÖTSEL AV JAKTMARKER

Scrofarut 125 ml VITEX

VITEX
Decathlon
Framtaget för att göra smuts mer lockande och för att behandla parasiter som sitter på vildsvinen. Högkoncentrerade feromoner med långtidsverkan.

Produktens fördelar

Smaklighet Locka vildsvin till särskilda platser med hjälp av vildsvinsferomoner.
Enkelhet Flaska med skruvlock.

Teknisk information

Rekommendationer

– Exponera inte produkten för en värmekälla.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– Förvaras avskilt från livsmedel och drycker.
– Ät inte, drick inte och rök inte under hantering.
– Förvara förpackningen stående och väl försluten i en torr och frostfri lokal med god luftväxling.
– Stäng förpackningen väl efter användning.
– Undvik kontakt med ögon och hud.
– Bär handskar vid hantering.
– Återanvänd inte emballaget.
– Töm väl vid sista användningen.

Material och råd

Vårt engagemang

Garanti: 2 År

Andra kunder har också tittat på

Omdömen

Personalens omdömen