Referens : 8246932
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
STRUMPOR/TILLBEHÖR STÖVLAR

Rengöringsmedel gummistövlar SOLOGNAC

SOLOGNAC
5/5
5/5
Decathlon
Ej tillgänglig online kontakta din butik för lagerstatus Lagerstatus i butik
Framtaget för att ge dina stövlar längre livslängd. Förlänger hållbarheten för dina gummistövlar. att appliceras efter att stöveln rengjorts och torkats.

Produktens fördelar

Enkelhet att appliceras efter att stöveln rengjorts och torkats
Sammansättning Silikon och butan.

Teknisk information

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

FARA. Sprejen är extremt brandfarlig. Tryckbehållare: Kan explodera om den utsätts för värme. Irriterar huden. Skadligt för vattenlevande organismer. Orsakar skadliga långtidseffekter. Ha produkten eller etiketten till hands vid kontakt med läkare. Förvara oåtkomligt för barn.Får inte komma i kontrakt med värme, varma ytor, gnistor, eldslågor eller andra antändningskällor. Rök inte under användning.

Material:

Innehåller 30 % och mer: alifatiska kolväten Förteckning över ämnen (förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel): BUTAN, ISOHEXAN, POLYDIMETYLSILOXAN
Alla ingredienser anges med sitt INCI-namn (internationell nomenklatur för ingredienser i kosmetik- och hygienprodukter): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Material och råd

Komposition
Formula
5% SILICONE, 17% ISOHEXAN, 77% BUTANE
Förvaringstips Håll borta från eld.
Begränsad användning: Väldigt lättantändlig.
Inandas ej.
Farliga produkter Läs försiktighetsanvisningarna

Vårt engagemang

Garanti: 2 År

Andra kunder har också tittat på

Omdömen

Personalens omdömen