Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0
LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g
  • LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g
LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g

BLACK FIRE

8663450

LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g

99 kr
  • LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g
LOCKMEDEL FÖR VILDSVIN BLACK FIRE ORIGINAL 500g
Storlek :
Ej i lager

Framtaget för att göra smuts mer lockande och för att behandla parasiter som sitter på vildsvinen.

FÖRDELAR

Smaklighet

Smaklighet

Doften av boktjära lockar till sig vildsvinen.
Sammansättning

Sammansättning

Distillerad boktjära.
Grepp

Grepp

Flytande medel som kan appliceras på alla springor i trädstammen.
Enkelhet

Enkelhet

Lättapplicerad i flaska med återförslutbar kork.

TEKNISK INFORMATION

Användning

Inhämta tillstånd från trädets ägare innan du applicerar trätjäran.
Du kan sprida ut Black Fire Original runt ett träd eller en stubbe dit vildsvin naturligt brukar komma, i höjden 120–150 cm. Vätskan tränger enkelt in i springor i trädstammen.
Du kan göra lockmedlet ännu bättre genom att använda det tillsammans med Black Fire Special.

När kan det användas?

Black fire original kan användas i alla årstider, oavsett väder, eftersom det fastnar på barken och håller sig på plats även i regn.Det kan hjälpa till att hålla djur borta från sådd av grödor på våren och därmed minska skador på jordbruket.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att du använder latexhandskar vid användning. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten. Om smärta eller obehag kvarstår, kontakta läkare.Undvik hudkontakt. Vid kontakt med händer, tvätta under lång tid med tvål och vatten.
Vid förtäring, skölj munnen med rent vatten, drick inte och kontakta omedelbart läkare.

Användarråd

– Exponera inte produkten för en värmekälla.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– Förvaras avskilt från livsmedel och drycker.
– Ät inte, drick inte och rök inte under hantering.
– Förvara förpackningen stående och väl försluten i en torr lokal med god luftväxling.
– Stäng förpackningen väl efter användning.
– Undvik kontakt med ögon och hud.
– Bär handskar vid hantering.
– Återanvänd inte emballaget.
– Töm väl vid sista användningen.

Tips for storage and maintenance

Storage tips

Förvara inte för varmt eller fuktigt, och med god luftväxling.

TESTS AND WARRANTY

Warranty

2 Years