Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0
Handdesinfektion gel
  • Handdesinfektion gel
  • Handdesinfektion gel
Handdesinfektion gel

FORCLAZ

8605041

Handdesinfektion gel

25 kr
Unit price 333 kr/L
  • Handdesinfektion gel
  • Handdesinfektion gel
Handdesinfektion gel
Storlek :
Ej i lager

Antibakteriell gel som dödar 99,9 % av alla bakterier och diverse virus, som t.ex. coronavirus och influensa.

FÖRDELAR

Enkelhet

Enkelhet

Används på torra händer.

TEKNISK INFORMATION

Bruksanvisning

Används på torra händer. Applicera 3 ml gel i varje hand och gnugga ordentligt över hela händerna under 30 sekunder eller tills dess att händerna är torra. Dödar 99,9 % av alla bakterier. Dödar även diverse virus, som t.ex. coronavirus och influensa. För hemmabruk. Bakteriedödande och jästdödande aktivitet mot virus med lipidhölje.
Standard EN 1500 & EN 14476 & EN 14885

Försiktighetsåtgärder

Använd biocider med försiktighet.Före all användning, läs på etiketten och informationen gällande produkten.Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig irritation i ögonen. OBS! Förvara utom räckhåll för barn. Håll borta från alla slags värmekällor, flammor och andra riskfyllda platser. Rök ej.
Håll flaskan stängd.

Viktig information


Om du besöker läkaren, spara flaskan eller etiketten.

Tips for storage and maintenance

Storage tips

Förvara på välventilerad plats.Förvara svalt. Släng innehåll/behållare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

TESTS AND WARRANTY

Warranty

2 Years