Referens : 8555439
Lägg till min önskelista
Produkten är redan tillagd
RENGÖRING/UNDERHÅLL AV VAPEN

OLJA 100 FÖR VAPENUNDERHÅLL I SPREJFLASKA SOLOGNAC

SOLOGNAC
Decathlon
tills 49kr -%

Från

49kr**
DecathlonDeeeTaxMentionAfterPrice / Sedan den

Från Till

* Försäljning från till Så långt lagret räcker
* Från så långt lagret räcker
Ej tillgänglig online kontakta din butik för lagerstatus Lagerstatus i butik
49kr -%
Innan0krNu49kr**
DecathlonDeeeTaxMentionAfterPrice / Sedan den

* Från Till

* Försäljning från till Så långt lagret räcker
Lagerstatus i butik
Avsedd för smörjning och för att undvika korrosion. För att hålla dina vapen i gott skick är det oerhört viktigt att rengöra och underhålla dem. För att bevara vapnet, hålla det i perfekt skick och se till att det fungerar optimalt, är det oerhört viktigt att använda lämplig olja. Vår olja har tagits fram för dig av sportskyttar!

Produktens fördelar

Lättskött Med denna olja kan du smörja ditt vapen och skydda det från korrosion.
Sammansättning Består av syntetisk olja och butan.
Enkelhet Med sprej kan du applicera oljan jämnt och exakt.
Brukstemperatur -20 till +244 °C
Innehåll 200 ml

Teknisk information

VAR OCH VARFÖR ANVÄNDER MAN VAPENOLJA?

Ditt vapen består huvudsakligen av metall och kräver regelbundet underhåll för att undvika uppkomst av korrosion. Vår olja har tagits fram just för detta ändamål, tack vare sin korrosionshämmare. Ett annat tänkbart användningsområde för vapenoljan är att minska friktionen mellan två mekaniska delar så att mekanismen fungerar smidigare och förhindra uppkomst av slitage på grund av alltför stark nötning. Med hjälp av denna olja kan du även skydda ditt vapen vid längre tids förvaring.

ANVÄNDNINGSRÅD VID UTVÄNDIG BEHANDLING.

Appliceringsmetoden kan variera beroende på vilken yta som ska behandlas. Handlar det om större ytor är det effektivast och ger jämnast resultat om man sprejar på alla delar man vill skydda och använder en trasa för att släta ut oljefilmen. Handlar det i stället om att applicera på ett mer avgränsat ställe kan man spreja lokalt på vapnet och stryka ut oljan med en trasa eller bomullspinne, beroende på vilken form det område man ska behandla har.

ANVÄNDNINGSRÅD VID APPLICERING PÅ MEKANISKA DELAR

Utöver att oljan skyddar metallen, minskar den dessutom nötningen mellan olika metalldelar som står i kontakt med varandra. Man har två syften: göra att en mekanism förlöper smidigare och skydda mot mer eller mindre snabbt slitage där stål nöter mot stål. Man ska dock tänka på att det inte är tillrådligt att ha olja direkt eller indirekt (genom att den rinner) på avfyrningsmekanismen. Det finns en risk att det kan medföra oavsiktlig avfyrning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1

FARA. Sprejen är extremt brandfarlig. Tryckbehållare: kan explodera om den utsätts för värme. Förvara oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med värme, varma ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte under användning. Spreja inte på öppen eld eller annan antändningskälla.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 2

Burkarna får inte perforeras eller brännas och det gäller även efter att innehållet är slut. Skyddas från solljus. Utsätt inte för värme över 50 grader. Undanskaffa innehåll och behållare enligt lokala bestämmelser.

TEMPERATURINTERVALL FÖR ANVÄNDNING

Oavsett vilken olja det handlar om är dess användningsintervall det temperaturområde inom vilket oljan förblir i flytande form. Vår olja håller sig flytande mellan -20 och +244 °C. Vid temperaturer under detta intervall riskerar oljan att övergå i fast form och kan därmed eventuellt blockera eller störa mekanismen. Vid temperaturer över detta intervall riskerar oljan att självantändas.

Se mer Se mindre

Material och råd

Komposition
Formula
50% DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, 50% BUTANE
Farliga produkter Läs försiktighetsanvisningarna

Vårt engagemang

Garanti: 1 År

Omdömen

Personalens omdömen