Under rådande omständigheter så kan vi ha längre svarstider och mer begränsade telefonmöjligheter. Maila kundservice_online@decathlon.com så svarar vi så fort vi kan.

Socialt ansvarstagande

En av våra främsta prioriteringar är att våra medarbetare ska må bra på jobbet. Våra policyer för arbetskraft och mänskligt kapital måste ligga i linje med våra värderingar.

Scrolla för att läsa mer
Upptäck våra egna berättelser på www.decathlon-united.com

Decathlon är vi övertygade om att glada och engagerade anställda är vad som gör ett företag framgångsrikt på sikt.

Vi är alla sportentusiaster som har gjort vårt intresse till vårt yrke. Vår uppgift är ”att på ett hållbart sätt göra nyttan och glädjen med sport tillgänglig för så många som möjligt”.

År 2018 valdes Decathlon till Frankrikes bästa arbetsplats.

Sociala åtgärdsprogram

Vi bryr oss om alla som jobbar för Decathlon, vare sig de gör det direkt eller indirekt. Därför är vi mycket uppmärksamma på de människor som arbetar för våra leverantörer och deras arbetsförhållanden.


Vårt sociala åtgärdsprogram från 2003 fastställer grundläggande riktlinjer för hur vi väljer ut, godkänner och granskar leverantörer. Vi kräver att alla våra leverantörer uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi deltar i försöksprojekt relaterade till rättvisa löner för de fabriksanställda.


Sedan 2014 har vår strategi varit att etablera partnerskap med leverantörer som delar vår syn och våra värderingar. Tillsammans fastställer vi transparenta och hållbara mål relaterade till säkerhet och mänskliga rättigheter (till exempel barnarbete, diskriminering och arbetstider).


Leverantörerna granskas regelbundet av våra interna kontrollanter eller av externa parter: år 2018 genomfördes 1 157 sådana granskningar.

Sociala åtgärdsprogram

Decathlon Foundation

Sedan år 2005 har Decathlon Foundation stöttat medarbetare som vill delta i ideella initiativ vars syfte är att stärka kopplingen mellan sport och anställbarhet. Med utgångspunkten att sport är en utmärkt väg till anställning hjälper stiftelsen till att långsiktigt länka samman medarbetare med personerna de hjälper och med organisationer som gör skillnad i sina lokalsamhällen. Genom att göra sport tillgängligt för människor i svårigheter, och genom att hjälpa medarbetare att knyta långsiktiga band med sina grannar, bidrar Decathlon Foundation till att omsätta våra värderingar och vår strävan i praktiken.

Decathlon foundation
Tillbaka till startsidan