Gratis leverans till våra tre butiker i Barkarby, Kungens Kurva och Uppsala!
Miljö och socialt ansvar

Miljö och Socialt ansvar

Åtaganden gentemot miljön

Under många år har Decathlon övervägt, testat och genomfört ett flertal strategier för en minskad miljöpåverkan. Några av dessa åtgärder är insamling av förbrukade produkter, installation av lågvoltslampor, färre förpackningar, optimerad transport och energieffektivare byggnader med mera. Dessutom har våra medarbetare alltid miljöaspekten i åtanke i sitt dagliga arbete hos Decathlon.

Att minska avfallet redan vid designprocessens början och använda färre (och bättre) material är bara två av de utmaningar som våra förpackningsingenjörer ställs inför. Tillsammans försöker de ta fram förbättrade och innovativa förpackningslösningar direkt från produktdesignstadiet. Målet är att eliminera förpackningar där så är möjligt och, där det inte går, optimera dem och se till att de tjänar ett syfte. Denna strategi kan sammanfattas i två ord: "Less & Better".

Vill du läsa mer om hur Decathlon arbetar för att hålla ner CO2-utsläppen och klimatanpassa produktionskedjan kan du besöka vår Sustainability-sajt.